سود پرک چیست

سود پرک چیست

برای تولید سود پرک یا سود سوزآور از تجزیه محلول سدیم کلرید به روش الکترولیز با استفاده از جریان برق استفاده می شود. وجود یون هیدروکسید و نیز pH بسیار بالا در حدود 14 سبب شده تا سود پرک دارای خاصیت خورندگی باشد و نیز می تواند پیوند های مختلف چربی ها و اسید های چرب را گسسته و به عنوان یک ماده چربی بر و پاک کننده عمل نماید.

سود پرک چیست

سود پرک در اثر تبخیر و خشک نمودن سود کاستیک مایع 50 درصد یا 33 درصد به دست می آید. سود پرک در حالت استاندارد دارای خلوص 98 درصد تا 99 درصد می باشد. سود کاستیک در صورت تبخیر می تواند برای بافت زنده مانند پوست, چشم و ریه ها مخاطراتی را ایجاد نماید به همین علت باید در زمان کار با این ماده اصول ایمنی را رعایت نمود.

سود پرک از یون های منفی هیدروکسید و مثبت سدیم تشکیل شده است به همین دلیل آن را سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide می نامند. این ماده به راحتی قابلیت انحلال پذیری در آب را داشته و به عنوان ارزان تری ماده شوینده می باشد. 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :